Korporativ idarəetmə

 

Davranış Kodeksi

 

Biz Davranış Kodeksini biznes fəaliyyətimizdə rəhbər tuturuq. Bu Davranış Kodeksi bizim missiya və məqsədlərimizə nail olmaq üçün qlobal təşkilatımızda ümumi və davamlı struktur yaradır. O, bizə gündəlik biznes fəaliyyətimizi təşkil etmək üçün istiqamət və aydınlıq verir. Yüksək biznes etikası və şəxsi dürüstlük bizim Şirkətin nüfuzunu və etibarını təmin edir.

 

1. İş yerində dürüstlük

Sağlamlıq və Təhlükəsizlik

 • LafargeHolcim şirkətində biz işçilərimiz, podratçılarımız, müştərilərimiz və səhmdarlarımız üçün sağlam və təhlükəsiz mühit yaratmağa çalışırıq. Heç kəs bizimlə iş zamanı ziyan görməməlidir. Bizim məqsədimiz insanlara sıfır ziyandır. Bizim buna nail olmağımız üçün hər kəsin iştirakına ehtiyacımız var.

Müxtəliflik, ədalətlilik və hörmət

 • 90 ölkədə milyonlarla müştəriyə xidmət edən 115 000-dən çox əməkdaşı olan LafargeHolcim mükəmməl müxtəlif işçi qüvvəsi toplamağa can atır.

Şirkət aktivlərimizin qorunması

 • Bütün əməkdaşlar maddi və əqli mülkiyyətin, eləcə də maliyyə aktivlərinin zədələnməməsi, oğurlanmaması, sui-istifadə edilməməsi və ya tullanmamasını təmin etmək üçün şirkətimizin aktivlərini qorumaq və düzgün mühakimə yeritmək üçün məsuliyyət daşıyırlar.

Məlumat sistemləri, e-poçt və sosial media

 • İş yerindəki texnologiyalar bizə müştərilərimizə daha səmərəli şəkildə xidmət etmək imkanı verir. Biz bütün dünya üzrə proses və əlaqələrimizin dəstəyinə güvənirik.

  

2. Biznes təcrübəsində dürüstlük

Rüşvət və korrupsiyaya qarşı siyasət

 • Holcimin Missiya Bәyanatından çıxarış Biz öz iş fəaliyyətimizdə rüşvət və korrupsiyadan istifadə etmirik. Biz hər hansı uyğun olmayan biznes üstünlüyü əldə etmək, saxlamaq, istiqamətləndirmək və ya qorumaq üçün, dolayı və ya birbaşa hər hansı bir qanunsuz maddi və ya digər mənfəət təklif etmirik və vermirik.

Hədiyyəllər və qonaqpərvərlik

 • Bizim fəaliyyətimizdə hədiyyə və ianələrin təklif, tələb və ya qəbul olunması qadağandır. Lakin əyləncə və adi qonaqpərvərlikdən irəli gələn və bahalı olmayan hədiyyələr qəbul edilə bilər. Sosial məqsədlər üçün ianələrə yalnız yerli qanunlar çərçivəsində və tam şəffaflıq şəraitində icazə verilir.

Ədalətli rəqabət

 • Biz anti-rəqabət davranışı və bazarda hakim mövqenin sui-istifadəsini qadağan edən ədalətli rəqabət prinsip və qaydalarına hörmət edirik.

Dəqiq qeydlərin aparılması və hesabatların verilməsi

 • Bütün biznes əməliyyatlarının uçotu dəqiq, ədalətli və vaxtında aparılır.
 • Müəyyən edilmiş prosedurlara, müvafiq mühasibat sistemləri, nəzarət və auditə əsaslanaraq, biz uçot və hesabatlarımızın etibarlığını və dəqiqliyini təmin edirik.

Maraqların toqquşması

 • Bizim şəxsi və ya maliyyə maraqlarımızın əhəmiyyətli dərəcədə Holcimin maraqları ilə toqquşa biləcəyi vəziyyətlərdə bizdən onların tam açıqlanması gözlənilir.
 • Holsimin biznes fəaliyyətində şəxsi münasibətlərin təsir edəcəyi və obyektiv qərarların çıxarılmasına əngəl törədəbiləcəyi hər hansı bir iş fəaliyyətində iştirak etməyəcəyik
 • Əgər biz özümüzü maraqların toqquşacağı bir vəziyyətdə görürüksə, müvafiq həllin tapılması üçün birbaşa tabe olduğumuz rəhbərlikdən və ya hüquq məsləhətçisindən məsləhət alırıq.

İnsayder ticarət əməliyyatları (emitent şirkətin fəaliyyəti haqqında daxili məlumat əsasında qiymətli kağızlarla qanunsuz əməliyyatlar).

 • Cəlb olunmuş şirkətin səhmlərinin və ya digər hər hansı maliyyə vasitələrinin qiymətində əsaslı dəyişikliklərə səbəb ola biləcək məxfi məlumata malik olan hər birimiz insayder ticarəti haqqında qüvvədə olan qanunlara riayət edəcəyik.

Beynəlxalq biznes əlaqələri

 • LafargeHolcim dünyanın bir sıra bazarları və regionlarında təmsil edilir və beləlikə müxtəlif hüquq sistemlərinin qanun və qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərir.

Çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınması

 • Bizim məqsədimiz qanuni biznes fəaliyyəti ilə məşğul olan və vəsaitləri qanuni mənbələrdən əldə edilən nüfuzlu biznes ortaqlarımızla əməkdaşlıq etməkdir.

 

3. İcmada dürüstlük

Ətraf Mühit

 • Məsuliyyətli vətəndaşlar kimi biz hamımız ətraf mühitlə bağlı daimi öhdəliyimizi və təbii resursları qorumaq və coxaltmaqda fəal olmaq lazım olduğunu bilirik. Biz təbiətə mənfi təsiri azaltmağa, müsbət təsiri isə artırmağa çalışırıq.

İnsan hüquqları

 • Biz biznes fəaliyyətimiz çərçivəsində insan hüquqlarına hörmət etmək və onları qorumağa   çalışırıq.

İcmanın həyatında iştirak

 • LafargeHolcim etibarlı korporativ tərəf olmağa və fəaliyyət göstərdiyi icmalar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməyə çalışır. 
 • Biz icmanın bütün əlaqəli şəxsləri ilə qarşılıqlı hörmət və etibara əsaslanən sərmayə və əməkdaşlıqla buna nail olmağa çalışırıq.
 • Biz insanlar və planetimizə hörmət edir və əməkdaşlarımızdan biznes qərarları qəbul edən zaman icma və ətraf mühitə qısamüddətli və uzunmüddətli təsirləri nəzərə almağı xahiş edirik.