Sağlamlıq və Təhlükəsizlik

Holcim tikinti materialları sənayesində liderdir. Biz işimizi işçilər, podratçılar, icmalar və müştərilər üçün sağlam və təhlükəsiz ətraf mühit yaradaraq yerinə yetiririk . Bizim işimiz sağlamlıq və təhlükəsizlik mədəniyyəti üzərində qurulmuşdur. Sağlamlıq və təhlükəsizlik bizim əsas dəyərimizdir. Biz təşkilatımızın bütün səviyyələrində sağlamlıq və təhlükəsizlik üçün görünən liderliyə və şəxsi məsuliyyətə inanırıq.

 
 

Bizim öhdəliyimiz

1. Sıfır xəsarət məqsədi ilə işlərimizi yerinə yetirmək

2. İşçilərimiz və podratçılar üçün sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti yaratmaq

3. İşimizi inkişaf etdirmək və biznesimizdə riskləri minimuma endirmək üçün nəzərdə tutulmuş Qlobal Sağlamlıq və Təhlükəsizlik İdarəetmə Sistemini davamlı tətbiq etmək

4. Müvafiq hüquqi , tənzimləyici, sənaye və korporativ tələblərə riayət etmək

5. Müvafiq sağlamlıq və təhlükəsizlik məsələləri üzrə bütün tərəfdaşlarla açıq ünsiyyət qurmaq

6. Bütün işçilərə və podratçılara hər hansı təhlükəli işi dayandırmağa səlahiyyət vermək