Təchizat Heyəti

 

 

Aleksandr Mitin

Təchizat üzrə Rəhbər

alexander.mitin@holcim.com

 

Elvin Novruzlu

Satınalma istiqaməti

Energetika, Xammal, Qablaşdırma

elvin.novruzlu@holcim.com

 

 

Sabir Qubadov

Sənaye istiqaməti

E&C, İstehsalat (avadanlıqlar daxil), Karxana, Kapital Layihələr  

sabir.gubadov@holcim.com

 

Ləman Abbasova

Logistika istiqaməti 
Logistika Xidmətləri, Obyektin İdarə Edilməsi, Ümumi və Korporativ Xidmətlər

laman.abbasova@holcim.com