Təchizat Heyəti

 

 

Andrey Bokança

Təçhizat Zənciri Direktoru

andrei.bocancea@holcim.com

 

Nigar Həmidova

Təçhizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs

Sürtkü Yağları və Kimyəvi Maddələr, Dağ-mədən və dağ-mədən avadanlıqları, Mexaniki və Elektrik Avadanlıqları

nigar.hamidova@holcim.com

 

Günel Mehdizadə

Təçhizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs

Enerji Təçhizatı, Təbii Qaz Təçhizatı, Yanacaq, Səyahət və Tədbirlər, Maliyyə və Sığorta Xidmətləri, Şirkət Maşınları, IT, Konsaltinq, Personalın İdarə edilməsi, Qablaşdırma, Termal Avadanlıqlar, Xammal

gunel.mehdizade@holcim.com

 

Ülkər Abdullayeva

Təçhizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs

FMV, Mühafizə Xidmətləri, Keterinq və Təmizlik Xidmətləri, Ofis Ləvazimatlari, Ümumi Təyinatlı lstehlak Malları, Qazlar, Nəqliyyat Xidmətləri (Taksi və Avtobus), Kuryer Xidmətləri, Marketinq

ulkar.abdullayeva@holcim.com

 

Tural Orucov

Təçhizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs

Yük Maşınları, Yerlı və İxrac Daşınmaları, Təmir və Mühəndislik Xidmətləri

            tural.orujov@holcim.com