Təchizat Heyəti

 

Andrey Bokança

Təchizat və Logistika üzrə Direktor

andrei.bocancea@lafargeholcim.com

 

Günel Mehdizadə

Təchizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs

 Səyahət və Tədbirlər, Maliyyə və Sığorta Xidmətləri, Şirkət Maşınları, IT, Konsaltinq, Personalın İdarə edilməsi, Marketinq, Qablaşdırma, Termal Avadanlıqları,       Xammal, Enerji Təçhizatı, Təbii Qaz Təçhizatı, Dizel, Sürtkü Yağları və Kimyəvi Maddələr

 

gunel.mehdizade@lafargeholcim.com

 

Ülkər Abdullayeva

Təchizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs 

 FMV, Mühafizə Xidmətləri, Keterinq və Təmizlik Xidmətləri, Ofis Ləvazimatlari, Ümumi Təyinatlı lstehlak Malları, Qazlar, Nəqliyyat Xidmətləri (Taksi və Avtobus),   Kuryer Xidmətləri

 

ulkar.abdullayeva@lafargeholcim.com

 

Tural Orucov

Təchizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs

Yük Maşınları, Yerlı və İxrac Daşınmaları, Mexanika Avadanlıqları

tural.orujov@lafargeholcim.com

 

Aynel Qazıyeva

Təchizat Kateqoriyası üzrə Məsul Şəxs

Marketinq, Elektrika Avadanlıqları, Təmir Xidmətləri, Mühəndislik Xidmətləri, Dağ-mədən avadanlıqları

aynel.gaziyeva@lafargeholcim.com