Dayanıqlı inkişaf

 
 
 
 
 
Holcim Fondu

Holcim Fondu

Biz memarlığın əhəmiyyəti, mühəndislik, şəhərsalma və davamlı gələcəyə əsaslanan inşaata nail olmaq üçün maarifləndirməni daha da artırırıq.

İcmanın davamlı inkişafı

İcmanın davamlı inkişafı

Biz bütün maraqlı tərəflərə dəyər veririk. Biz inanırıq ki,bu əlavə dəyər və davamlı müvəffəqiyyətin təmin edilməsinə öz töhfəsini verəcək.

 
Ətraf mühitin qorunması

Ətraf mühitin qorunması

Biz davamlı tikinti sənayesinin inkişafı istiqamətində istehsalatda təbii resurslardan istifadəni azaldır və tullantıları minimuma endiririk.

Alternativ yanacaq və xammal

Alternativ yanacaq və xammal

Bİz klinker istehsalında qeyri-ənənəvi və ya "Alternativ Yanacaq və Xammal"dan istifadəni artırmaqla öz fəaliyyətimizi ekoloji, iqtisadi və sosial faydalı yöndə idarə edirik.