Yol İnfrastrukturu Bölməsi

 
 

 

Dorofil

DOROFİL nişanlı aktivləşdirilməmiş mineral tozlar asfalt-beton istehsalı zamanı qarışığa standartların və texniki şərtnamələrin tələblərinə uyğun faiz nisbətində əlavə olunan üyüdülmüş təbii mineral materiallardan və digər əlavələrdən ibarət tozvari materialdır.

 

Ətraflı məlumatı yükləyin

doroport-for-web--375--170.jpg
 

 

Doroport

DOROPORT TB yol tikintisi zamanı dənəvər tərkibi qruntların xüsusi çəkisinə istinadən laboratoriya şəraitində təyin edilmiş faiz nisbətində qatılır və həmən qruntların fiziki - mexaniki xassələrini dəfələrlə gücləndirir.

 

Ətraflı məlumatı yükləyin

 

dorosol-for-web--380170.jpg

 

Dorosol

DOROSOL yol tikintisi zamanı gil tərkibi qruntların xüsusi çəkisinə istinadən laboratoriya şəraitində təyin edilmiş faiz nisbətində qatılır və həmən qruntların fiziki - mexaniki xassələrini dəfələrlə gücləndirir.

 

Ətraflı məlumatı yükləyin

 

 

İnercem

İNERCEM hidravlik birləşmələr, Portland sement klinkeri, aktiv kalsium oksid və digər az miqdarda elementlərin kombinasiyasından ibaraət xüsusi hidravlik yapışdırıcı çeşidi olub, tullantıların utilizasiyası kimi tətbiq sahələrində istifadə üçün məxsusi reseptlər hazırlanmışdır.

 

Ətraflı məlumatı yükləyin