Kisə Məhsulları

Inşaatçı 300 / 40kq, 50kq

MC 22.5 X (AZS EN-197-1:2021) Sement inşaat məhlulu üçündür 35%-dan yuxarı əhəng əlavəsi olan portland sement
Tətbiqi: inşaat məhlulu

Tətbiq sahəsi:


 • Yaşayış, ofis və kommersiya sahələrində döşəmə şapı
 • Kərpic, mişar daşı, soyma natural mişar daşı və beton blokların hörgüsü
 • Daxili və xarici divarın suvağı

Optimal 300 / 40kq, 50kq

CEM II/B-L 32.5R (AZS EN-197-1:2021) 35%-ə qədər əhəng əlavəsi olan portland sement
Tətbiqi: Insaat məhlulu və B12.5 sinifli beton istehsalı

Tətbiq sahəsi:


 • Yaşayış, ofis və kommersiya binalarında dösəmə şapı
 • Kərpic, kubik və beton blokların hörgüsü üçündür
 • Daxili və xarici divarın suvağı
 • Səki daşları, səki plitələri və bordürlər qoyarkən dolğu kimi istifadə edilir

Spesial 400 / 40kq, 50kq

CEM II/A-L 32.5R (AZS EN-197-1:2021) 20%-ə qədər əhəng əlavəsi olan portland sement Tətbiqi: Tikinti məhlulları və adi ≤ B20 (250)

Tətbiq sahəsi:


 • Fərdi evlərin, villaların və kotteclərin sütun və döşəmələrinin tikintisi
 • Yarı-quru dösəmə altı şapların hazırlanması
 • Səki daşları, səki plitələri və bordürlər qoyarkən dolğu kimi istifadə edilir

Unikal 400 / 40kq

CEM II/A-L 32.5R (AZS EN-197-1:2021) 20%-ə qədər əhəng əlavəsi olan portland sement
Tətbiqi: Rütubətin təsirinə məruz qalan beton ≤ B20 (M200) və məhlullar üçün

Tətbiq sahəsi:


 • Yeraltı bünövrələr və texniki binaların bünövrəsinin betonlanması
 • Yüksək rütubətli otaqların divarlarının hörgüsü və betonlanması
 • Fərdi evlərin, villaların və kotteclərin sütun və döşəmələrinin tikintisi
 • Kiçik ölçülü beton məmulatlarının istehsalı - səki plitələri, bordürlər, dekorativ daşlar
 • Səki daşları, səki plitləri və bordürlər qoyarkən dolğu kimi istifadə edilir

Sprint 500 / 40kq, 50kq

CEM II/A-L 42.5R (AZS EN-197-1:2021)
Tətbiqi: beton qarışığı, beton məmulatları və quru qarışıq və məhlullar istehsalıdır ≤ B22.5 (300)

Tətbiq sahəsi:


 • Bünövrələrin, sütunların və tavanların tikintisi
 • Beton yolların betonlanması
 • Ev ətrafı səkilərin hazırlanması
 • Beton məmulatların istehsalı - səki plitələri, bordürlər, dekarativ daş
 • Armaturlu konstruksiyasının, quru tikinti qarışıqlarının və məhlularının istehsalı
 • Hovuzların və su anbarların hörgüsü