Kisə Məhsulları

 
 
 

 

unikal foto copy

 

 

 

 

Qaradağ Unikal 400

 

Universal təyinatlı hidrofob sementi

 

Nəm məkanlarda daxili suvaq işləri 

Döşəməaltı qatlar 
Düz (üfüqi) damların hidroizolyasiyası 
Su hovuzları, quyular 
Binanın fasad elementlərinin yapışdırılması

Ətraflı məlumatı yükləyin

 

 

 

Qaradağ Optimal 300

Hörgü-suvaq sementi

 

Hörgü-suvaq qarışıqlıqları üçün rahat işlənilməsi

Yüksək ilkin möhkəmlik təmin etməsi

Asan qarışdırılma

Geniş yayılma

Rahat yapışma

Ətraflı məlumatı yükləyin

 
 

 

 

Qaradağ Spesial 400

Ümumi təyinatlı sement

 

Orta möhkəmliyə malik beton işləri üçün 

Azmərtəbəli fərdi evlərin beton konstruksiyaları

İstənilən növ qumla qarışır və yüksək axarlılıq(yağlılıq) təmin edir

Beton və suvaqda yüksək ilkin möhkəmlik təmin edir

Beton və suvaqda 40%-ə qədər daha az çatlar və 8%-ə qədər daha az su sərfiyyatı

Mexaniki avadanlıqlarda istifadə

Ətraflı məlumatı yükləyin

 

 

 

Qaradağ Sprint 500

Yüksək möhkəmliyə malik xüsusi təyinatlı sement

 

Yüksək ilkin möhkəmlik

Beton istehsalı üçün səmərəli

Bütün mövsümlərdə betonlama işləri üçün əlverişli

İstehsal müddətinə qənaət

Standart möhkəmlik

Ətraflı məlumatı yükləyin