Qalaq Məhsulları

 
 

Qaradağ Ekspert

Aktiv mineral əlavəli yüksək möhkəmlik təmin edən portlandsement

 

İstehsal olunmuş betonun yüksək möhkəmliyə malik olması

Bir çox kimyəvi əlavələrlə asan uyğunlaşması

Ətraflı məlumatı yükləyin

 

 
 

 

 

Qaradağ Ekspert Plus

Yüksək möhkəmlik təmin edən portlandsement 

 

Sementin yüksək möhkəmliyi hesabına su azaldıcı kimyəvi əlavələrə çəkilən xərclərin nisbətən aşağı salınması

Daha az sement istifadə etməklə daha yüksək möhkəmlik

Ətraflı məlumatı yükləyin

 
 
 

 

 

 

Qaradağ Solid Plus

Yüksək möhkəmliyə malik sulfata davamlı sement

 

Yüksək möhkəmlik

Sulfatın betona mənfi təsirinin aradan qaldırılması və beton qurğuların dağılmasının qarşısının alınması

Kimyəvi aqressiv mühitlər

Betonun daxili bütövlüyünü qoruyub saxlaması

Ətraflı məlumatı yükləyin