my-homepage

 
 

Kisə Məhsulları

Yol Yapışdırıcıları

  • Dorofil - Asfalt Beton qarışığı üçün mineral toz
  • Doroport - Yol tikintisi üçün hidravlik yol yapışdırıcısı
  • Dorosol - Yol tikintisi üçün hidravlik yol yapışdırıcısı
  • İnercem -  Çirklənmiş qruntların bərpası üçün hidravlik qatqı