“Bütün ölkələrin proletarları, birləşin” şuarı Moldovada səsləndi

 

 

Əmək münasibətləri, işçilərin hüquqları və iş şəraitilə bağlı mövzular LafargeHolcim-in dünya üzrə həmkarlar təşkilatlarının qatıldığı toplantıda aktual məsələlərdən biri olmuşdur. Moldovanın paytaxtı Kişinyovda keçirilən bu toplantıya 40 ölkədən 120 nümayəndə qatılmışdır. İştirakçılar istehsalatda iş şəraitilə bağlı müzakirələr apardılar, ölkələrdə mövcud problemlərin həlli yollarını müəyyən olunması və işçilərin sosial hüquqlarının müdafiəsinin artılması ilə bağlı tələblər irəli sürdülər.

 

LafargeHolcim 80 ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq sement istehsalçısıdır. Təbii ki, standartlar və yaradılan əmək şəraiti bütün ölkələrdə eyni səviyyədə deyil. Həmkarlar ittifaqlarının əsas tələbi dünyanın istənilən yerində Afrika və ya İsveçrədə fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq istər daimi işçilər istərsə də podratçı təşkilatların işçiləri üçün təhlükəsizlik standartlarına bərabər qaydada əməl olunmasıdır.

 

Azərbaycanı beynəlxalq konfransda Azərbaycan Respublikası “İş-İnşaat” Həmkarlar İttifaqının İcraiyyə Komitəsinin Sədri cənab Umud Hüseynov və Holcim Azərbaycanın Həmkarlar Komitəsinin sədri Mübariz Məmmədov təmsil etmişdir. Mübariz müəllim qeyd etmişdir ki, “Biz qlobal dünyada yaşayırıq və əgər Hindistanda fəaliyyət göstərən şirkətdə çatışmazlıqlar varsa bu, Avropadakı şirkətlərin nüfuzuna təsir edəcəkdir. Həmkarlar təşkilatları üçün öz işlərini əlaqələndirmək və ümumi maraqları qorumaq çox önəmlidir.  Bir əsr bundan önçə səslənən “Bütün ölkələrin proletarları birləşin!” şüarı bu gün də öz aktuallığını itirməyib. Holcim Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlərin, xüsusilədə kollektiv müqavilənin müsbət nümunə kimi misal göstərilməsi mənim üçün çox sevindirici haldırİşçilərə sosial dəstək proqramları, əməkdaşların və ailə üzlərini əhatə edən tibbi sığorta proqramı, qadın hüquqlarının müdafiəsi eləcə də, analıq məzuniyyəti ilə əlaqədar əlavə ödənişli məzuniyyətin verilməsi və digər sosial proqramları misal göstərmək olar.

 

Mübariz Məmmədov həmkarlar təşkilatları tərəfindən irəli sürülən təşəbbüslərə cavab olaraq bildirdi ki, Holcim Azərbaycanda texniki təhlükəsizliklə bağlı işçi qrupu yaradılmışdır ki, onlar da hər iki aydan bir bütün istehsalat sahələrinin monitorinqini aparır və aşkar edilmiş problemləri görüşlər zamanı rəhbərlik qarşısında müzakirəyə çıxarırlar.

 

Görüşlərdən sonra həyata keçiriləcək addımlar yerlərdə LafargeHolcim həmkarlar təşkilatı şəbəkəsinin daim dəstəklənməsi olacaq.

 

************************

Holcim Azərbaycan 80 ölkədə 80.000 işçi qüvvəsi ilə fəaliyyət göstərən LafargeHolcim Qrupun üzvüdür. LafargeHolcim dünyada sement, hazır beton məhsulları və aqreqatlar istehsalı və paylanması sahəsində 180 ildən artıq təcrübəyə malik olan dünya liderlərindən biridir.

 

Holcim Azərbaycan ASC

Sahil qəsəbəsi, Salyan şossesi,
Bakı AZ 1083, Azərbaycan

 

Tel:( 99412) 441 88 88