Texniki dəstək

 

İstehlakçılara Texniki Dəstək şöbəmiz sizə bir sıra xidmət növlərini təqdim edir:

Beton və məhlul qarışıqları üçün optimal tərkib hissələrinin seçilməsi

• Layihənin tələblərinə uyğun və tikinti sahəsinin xüsusiyyətlərinə müvafiq olan ən uyğun sementin   təminatı (Məsələn: kimyəvi təsir, dəniz sularına məruz qalan ərazilər, və s.)
• Ən uyğun doldurucuların seçilməsi (Məsələn: daha təmiz, aşağı su tələbatı və s.)
• Ən uğun kimyəvi qatqının seçilməsi (Məsələn: aşağı xərc, yüksək göstərici və s.)
• Digər xidmətlər

Mövcud beton tərkiblərinin optimallaşdırılması və ya yeni tərkiblərin hazırlanması

• Aşağı xərc – yüksək göstərici
• Davamlılıq
• Digər xidmətlər

Tikinti sahəsində testlərin aparılması

• Temperatur inkişafının izlənməsi
• Betonun sıxılmada möhkəmliyi
• Konus çökməsinin təyini
• Digər xidmətlər