Qalaq sement portfeli

 

Holcim Azərbaycan ASC bütün məhsul növləri sertifikatlaşdırılmış və EN 197-1 Avropa standartlarına cavab verməkdədir. Əlavə olaraq, Solid Plus, Moskvadakı "Cemiscon Məhsul Standartlaşdırma Agentliyi" tərəfindən təsdiqlənmiş və ABD-də test edilən sulfatadavamlı sementlər üçün GOST 22266-94 tələblərinə uyğundur.

 

Qaradağ Ekspert                                            Qaradağ Ekspert Plus                                 Qaradağ Solid Plus   

                                        

Aktiv mineral əlavəli yüksək                         Yüksək möhkəmlik                                        Yüksək möhkəmliyə malik 

möhkəmlik təmin edən portlandsement      təmin edən portlandsement                          sulfata davamlı sement

 

-İstehsal olunmuş betonun                               -Sementin yüksək möhkəmliyi                        -Yüksək möhkəmlik

yüksək möhkəmliyə malik olması                     hesabına su azaldıcı kimyəvi əlavələrə          -Kimyəvi aqressiv mühitlər

-İstehsal olunmuş betonun yüksək                   çəkilən xərclərin nisbətən aşağı salınması     -Betonun daxili bütövlüyünü qoruyub saxlaması

möhkəmliyə malik olması                                -Daha az sement istifadə etməklə 

                                                                         daha yüksək möhkəmlik

Ətraflı məlumat yükləyin                               Ətraflı məlumat yükləyin                              Ətraflı məlumat yükləyin