Təlimlər

 

Təcrübəli ekspertlərimiz sizin işçi heyətiniz üçün texniki treyninqlərin və müxtəlif mövzular üzrə mühazirələrin təşkili kimi xidmətləri də həyata keçirir. Bu treyninq mövzularına daxildir:

• Sementin tətbiq sahələri və beton istehsalı
• Beton keyfiyyətinə təsir edən əsas faktorlar
• İsti və küləkli hava şəraitində düzgün betonlama
• Beton və məhlul qarışıqları üçün ən uyğun tərkib hissələri
• Digər treyninqlər