Keyfiyyətə nəzarət

 

Təhlükəsizlik: Təhlükəsizlik lobaratoriyanın fəaliyyətində vacib məsələlərdəndir və işçi heyət həm daxili həm də xarici fəaliyyət zamanı FMV ilə tam təmin olunub.

Sertifikatlar: Laboratoriya AZS ISO/IEC 17025:2009 sertifikatlarına uyğun sertifikatlaşdırılmışdır. Sertifikat 2012-ci ilin iyun ayıda dövlət Dövlət Agentliyi tərəfindən təqdim olunmuşdur.

Avadanlıq: Laboratoriya dünyanın aparıcı ölkələrinin istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Analitik, texniki, fiziki-mexaniki vasitələrin tətbiqi xammal, sement və yarımfabrikatlar üzərində aparılan sınaqlardan dəqiq nəticələr əldə etməyə imkan verir.

İnformasiya Sisteminin İdarəedilməsi: LİMS (İdarəetmə Sitemi üzrə Laborator Məlumat) Holcimin Texniki İnformasiya Sisteminin (TİS) tərkib hissəsidir and gündəlik olaraq idarəetmədə, informasiya sisteminin idarə olunmasında və hesabatda istifadə olunur.