Şirkətlər arası Ticarət

 
 

Qaradağ Ekspert

Aktiv mineral əlavəli yüksək möhkəmlik təmin edən portlandsement

  • İstehsal olunmuş betonun yüksək möhkəmliyə malik olması
  • Bir çox kimyəvi əlavələrlə asan uyğunlaşması

Ətraflı məlumatı yükləyin

 

 
 

 

 

Qaradağ Ekspert Plus

Yüksək möhkəmlik təmin edən portlandsement 

  • Sementin yüksək möhkəmliyi hesabına su azaldıcı kimyəvi əlavələrə çəkilən xərclərin nisbətən aşağı salınması
  • Daha az sement istifadə etməklə daha yüksək möhkəmlik

Ətraflı məlumatı yükləyin

 
 
 

 

 

 

Qaradağ Solid Plus

  • Yüksək möhkəmliyə malik sulfata davamlı sement
  • Yüksək möhkəmlik
  • Sulfatın betona mənfi təsirinin aradan qaldırılması və beton qurğuların dağılmasının qarşısının alınması
  • Kimyəvi aqressiv mühitlər
  • Betonun daxili bütövlüyünü qoruyub saxlaması

Ətraflı məlumatı yükləyin