Kisə sement portfeli

 

Holcim Azərbaycan ASC, ustaların tətbiq sahələri üçün hazırlanmış və hərtərəfli sınaqdan keçirilmiş yüksək keyfiyyətli kisə sementləri təmin edir. Kisə sementlərinin tərkibi beynəlxalq standartlara cavab verən bazar ehtiyacları üçün hazırlanmışdır.

          

          Qaradağ Optimal 300                          Qaradağ Spesial 400                                      Qaradağ Sprint 500                                                                                     

Hörgü suvaq sementi                                Ümumi təyinatlı sement                                         Yüksək möhkəmliyə malik xüsusi təyinatlı 

-Rahat yapışma                                          -Orta möhkəmliyə malik beton işləri üçün                 -Yüksək ilkin möhkəmlik

-Yüksək ilkin möhkəmlik təmin etməsi        -Azmərtəbəli fərdi evlərin beton konstruksiyaları      -Beton istehsalı üçün səmərəli

-Asan qarışma                                            -İstənilən növ qumla asan qarışma                           -İstehsal müddətinə qənaət

-Geniş yayılma                                           -Beton və suvaqda 40%-ə qədər daha az çatlar      

 

Ətraflı Məlumat yükləyin                          Ətraflı Məlumat yükləyin                                           Ətraflı Məlumat yükləyin